1. Rozgrywki prowadzone są przez Liga Bemowska Michał Burzyński („Organizator”).

 2. Rozgrywki odbywają się w soboty lub niedziele w godz. 8:00-16:00 w okresie 11.01.2020 – 7.03.2020.

 3. Miejsce rozgrywek: Boisko pod balonem w Centrum Piłkarskie Bemowo, Warszawa, ul. K. Irzykowskiego 1a

 4. Cel rozgrywek: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z rocznika 2011 oraz młodszych a także zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.

 5. Uczestnictwo:

  1. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach Dziecięcej Ligi Piłkarskiej jest:

   1. Dostarczenie pisemnego zgłoszenia zawierającego: nazwę drużyny, listę zawodników (imiona, nazwiska) oraz wskazanie trenera lub kierownika drużyny (wraz z numerami telefonów oraz adresami
    e-mail), którzy w imieniu drużyny odpowiedzialni będą za kontakt z Organizatorem w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach związanych z przestrzeganiem Regulaminu

   2. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości określonej przez Organizatora i terminie określonym
    w Karcie Zgłoszeniowej.

  2. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.

  3. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.

  4. Zgłoszenie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego przestrzeganiem.

  5. W sytuacjach spornych, bądź nieujętych w regulaminie decyzję podejmuję Organizator.

  6. Kartę zgłoszeniową z nazwa drużyny i listą zawodników należy dostarczyć przed pierwszym meczem lub przesłać skan do organizatora na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Zasady gry

  1. Mecze odbywają się w wyznaczonym polu gry na boiskach ze sztuczną nawierzchnią.

  2. Wymiary boiska: 38x26 m

  3. Bramki o wymiarach 3x1,55 m.

  4. Mecze rozgrywane są piłką w rozmiarze „4” o dostosowanej wadze do kategorii.

  5. Czas trwania jednego meczu 50 min (2 x 25 min + przerwa)

  6. Liczba zawodników na boisku: 4 zawodników w polu + bramkarz.

  7. Drużyny mają obowiązek posiadania strojów sportowych.

  8. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, turfy) lub w innym obuwiu sportowym (obowiązuje zakaz gry we wkrętach).

  9. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać ochraniacze piłkarskie. W przypadku braku ochraniaczy, sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry.

  10. W przypadku, gdy dwie drużyny posiadają stroje sportowe w tym samym kolorze, sędzia zarządza losowanie między kapitanami, o to która z drużyn zagra w znacznikach.

 7. Przepisy gry

  1. W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej dla kategorii F1 Żak.

  2. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej.

  3. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.

  4. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 m od środka linii bramkowej.

  5. Wznowienie gry ze środka traktowane jest, jako rzut wolny pośredni.

  6. Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza:

   1. Wznowienie piłki (aut bramkowy) przez bramkarza - nogą z pola karnego z piłki stojącej, na swoją połowę – zespół przeciwnika wycofany na swoją połowę, może wykonać doskok pressingowy dopiero po zagraniu piłki przez bramkarza. Cały zespół wraca na swoją połowę boiska.

   2. Wznowienie piłki po chwycie z gry przez bramkarza – jako kontratak może wyrzucić lub wykopać w dowolne miejsce boiska.

  7. Wrzuty z autu wykonywane są nogą z podłoża poprzez wprowadzenie piłki przez zawodnika. Piłka ma być ustawiona nieruchomo na linii bocznej; jest w grze, gdy zostanie kopnięta i wyraźnie się poruszy. Wykonawca „wrzutu” sam zaczyna prowadzić piłkę - musi wykonać pierwsze dwa kontakty z piłką, dopiero drugi kontakt może być strzałem na bramkę lub podaniem (do uznania bramki nie jest konieczne dotknięcie piłki przez jakiegokolwiek innego zawodnika). Sędziowie winni pilnować minimum 3-metrowej odległości zawodników przeciwnej drużyny od piłki w momencie wprowadzania jej do gry.

  8. Przewinienia i sankcje:

   1. wznowienie z “ruchomej piłki” - powtórzenie “wrzutu”

   2. niezachowanie 3-metrowej odległości przez przeciwników (gdy wpłynęło to na grę) - powtórzenie “wrzutu"

   3. brak drugiego kontaktu z piłką wykonawcy “wrzutu” - rzut wolny pośredni dla przeciwników (chyba, że można zastosować korzyść)

   4. bramka zdobyta bezpośrednio z “wrzutu” - rzut od bramki dla przeciwników

  9. Zmiany lotne (bez konieczności zgłaszania sędziemu).

 8. Kary

  1. Od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
  2. Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 1 lub 2 minuty. Zespół może wprowadzić innego zawodnika, aby drużyna grała w komplecie,
  3. Czerwona kartka (będąca skutkiem drugiej kary czasowej) powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu niezależnie od fazy rozgrywe
 9. Punktacja

  1. Drużyna otrzymuje:

   1. Za zwycięstwo - 3 punkty

   2. Za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt,

   3. Za przegrany mecz - 0 punktów.

  2. W rozgrywkach kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

  3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu decydują kolejno:

   1. Wynik bezpośredniego spotkania,

   2. Bardziej korzystna różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju,

   3. Większa liczba strzelonych bramek,

   4. Mniejsza liczba straconych bramek,

   5. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego).

  4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt. 3 biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

  5. W pozostałych nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacji i zdarzeń rozstrzyga Organizator.

 10. System rozgrywek

  1. System rozgrywek ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informację o ostatecznym kształcie rozgrywek Organizator zamieści na swojej stronie internetowej [www.dzieciecaligapilkarska.pl] przed rozpoczęciem rozgrywek.

 11. Nagrody

  1. Za udział w rozgrywkach Dziecięcej Ligi Piłkarskiej Organizator przewidział następujące nagrody:

  2. Drużynowe, pamiątkowe puchary i medale dla drużyn z miejsc 1-3 w każdej z lig

  3. Drużynowe, pamiątkowe dyplomy dla drużyn z miejsc 4-8 w każdej z lig

  4. Indywidualne – najlepszy bramkarz, król strzelców, MVP w każdej z lig

 12. Postanowienie końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach, w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.

  2. Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju, jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.

  3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.

  4. Wszystkich uczestników rozgrywek: Trenerów, Zawodników oraz Rodziców obowiązują zasady „Fair Play”.

  5. Opiekunowie zespołów, opiekunowie prawni Zawodników/Rodzice Zawodników dają organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku wszystkich uczestników turnieju (relacja foto z turnieju na stronie internetowej www.dzieciecaligapilkarska.pl oraz mediach społecznościowych https://www.facebook.com/ligadziecieca/)

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Masz pytanie dotyczące naszych rozgrywek? Skontaktuj się z nami:

kontakt@dzieciecaligapilkarska.pl

Kamil Marczak +48 513 156 254